Daljnje produljenje za prikupljanje potpisa koje provodi Komisija EU

EUROPSKA KOMISIJA,
Uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
Uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1042 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2020. o utvrđivanju privremenih mjera u pogledu rokova za prikupljanje, provjeru i faze ispitivanja predviđene Uredbom (EU) 2019/788 o europskoj građanskoj inicijativi s obzirom na izbijanje COVID-19, a posebno na njezin članak 1 (2),

 

 

Iz tih se razloga može zaključiti da su uvjeti za odobravanje produljenja razdoblja prikupljanja ispunjeni za 5 inicijativa za koje je razdoblje prikupljanja trajalo 1. svibnja 2021. Ta bi razdoblja prikupljanja stoga trebalo produžiti za tri mjeseca.

 

Novi datumi završetka razdoblja prikupljanja za sljedeće inicijative bit će sljedeći:

 

  • inicijativa pod nazivom „BIRAČI BEZ GRANICA, puna politička prava za građane EU“: 11. lipnja 2022 .;
  • inicijativa pod nazivom „Pokretanje bezuvjetnih osnovnih prihoda (UTD) u cijeloj EU“: 25. lipnja 2022 .;
  • inicijativa pod nazivom „Libertà di condividere“: 1. kolovoza 2022 .;
  • inicijativa pod nazivom „Pravo na lijek“: 1. kolovoza 2022 .;
  • inicijativa pod nazivom "Inicijativa civilnog društva za zabranu prakse nadzora biometrijske mase": 1. kolovoza 2022 .;
  • inicijativa pod nazivom "Krovni krovovi zelenog vrta": 1. kolovoza 2022.

 

 

%d blogeri kao što je ovaj: