Obrasci za potpisivanje ECI-UBI

UREDBA (EU) 2019/788 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. travnja 2019. o europskoj građanskoj inicijativi (Tekst od značaja za EGP)

(31) Uredba (EU) 2016/679 primjenjuje se na obradu osobnih podataka koja se provodi prema ovoj Uredbi. U tom pogledu, radi pravne sigurnosti, prikladno je pojasniti da su predstavnik skupine organizatora ili, prema potrebi, pravna osoba stvorena u svrhu upravljanja inicijativom i nadležna tijela država članica da se smatraju upravljačima podacima u smislu Uredbe (EU) 2016/679 u vezi s obradom osobnih podataka prilikom prikupljanja izjava o podršci, adresa e-pošte i podataka o sponzorima inicijativa, a u svrhu provjere i ovjera izjava o podršci, te odrediti maksimalno razdoblje unutar kojeg se mogu zadržati osobni podaci prikupljeni za potrebe inicijative. U svojstvu voditelja podataka, predstavnik skupine organizatora ili, prema potrebi, pravna osoba stvorena u svrhu upravljanja inicijativom, i nadležna tijela država članica trebaju poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi se ispunile nametnute obveze Uredbom (EU) 2016/679, posebno onima koji se odnose na zakonitost obrade i sigurnost aktivnosti obrade, pružanje informacija i prava subjekata podataka.

Želimo razjasniti da bi svaki nacionalni koordinator i zamjenik naše ECI trebao pozvati aktiviste u svojoj zemlji da prikupljaju potpise ne samo na mreži, već i u papirnatom obliku. Prikupljeni papirnati obrasci moraju se nacionalnim koordinatorima poslati ovjerenom poštom, samo na adresu koju će dati svojim aktivistima.

Primjer za AUSTRIJU: poštanska adresa je: Postfach 21, 2345 Brunn, EBI-BGE-AT
(Broj okvira xx, ECI-UBI-pozivni broj države)

Potpisani papirnati obrasci moraju se čuvati na sigurnom mjestu.

Za sigurnost na papirnatim obrascima, sljedeću „Izjavu o korištenju papirnate obrasce“ važno je dati aktivistima (na jeziku države):

„RUKOVANJE papirnatim skupljanjem potpisa za EUROPSKU INICIJATIVU GRAĐANA„ POKRENITE bezuvjetne osnovne prihode (UTD) u cijeloj EU “(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en)

Za papirnate obrasce prema Prilogu III. Dijelu A ili dijelu B ECI-propisa:

  • Sva polja moraju biti popunjena! Tek tada glas vrijedi
  • Napišite čitko i velikim slovima! Nečitko se ne računa.
    Napominjemo da se možete potpisati samo jednom! Ako se netko želi potpisati putem interneta kasnije ili se već potpisao na mreži, ne smije se potpisati na papiru.
  • Na obrascu se ništa ne može mijenjati ili brisati!

Sakupljači / treće strane ne smiju kopirati potpisane papirnate obrasce ili koristiti podatke! (Oni su odgovorni za sigurnost podataka)

Jeste li trebali ići s popunjenim obrascima?

Obrasci u papirnatom obliku koji su ispunjeni osobnim podacima moraju se poslati vašim nacionalnim koordinatorima. Ako to ne učinite, oni se ne mogu dodati ukupnom broju potpisa. Adrese su uključene ovu posebnu stranicu.

Bilješka:

Najmanje dva mjeseca nakon isteka vremena prikupljanja, svi prikupljeni potpisi u papirnatom obliku trebaju se prenijeti i o tome treba obavijestiti Komisiju. Konkretni postupak bit će objavljen naknadno, nakon što se to razjasni s Komisijom i budu obavljena ispitivanja.

Preuzmite papirnate obrasce

Nacionalni koordinatori mogu preuzeti papirnate obrasce na ovu stranicu. Zaštićen je lozinkom. Ako želite papirnate obrasce, kontaktirajte svog nacionalnog koordinatora putem našeg web-obrasca

%d blogeri kao što je ovaj: